ДУБА

от2020

Дек 1, 2020

— ислам дининдеги өлгөн адамга куран окуу аркылуу багышталган бата; адамдардын жок нерсеге (кудай, дух ж. б.) ишенип, андан жардам, ырайым ж. б. сурап кайрылуусу; ар кандай максатка ылайык дем салуу ырымы. Д.—диний ар кандай сыйынуулардын составдын бөлүгү. Дин кызматын аткаргандар Д-ны «кереметтүү» күчкө ээ деп элди ишендирип келишкен. Азыркы учурда Д. адат катарында гана колдонулуп жүрөт.

от 2020