ДУБАНА

от2020

Дек 1, 2020

 (фарсча дубана — келесоо, делбе) — 1) мусулман мистиктери, суфизмди жактоочулар. Алар «бир туугандык» орденге ж-а жамааттарга (общиналарга) биригишкен. Д-лар-дын ордендеринин уставы, духовный шатысы (иерархиясы), турган жери болгон. Алардын кадирий, накшбан-дий, ясевий, мевлевий, бекташий, се-нусий ордендери өзгөчө белгилүү. Д-лар окуусунун негизин мистика-лык экстаз абалында адам кудайдын өзү м-н сүйлөшөт имиш деген жалган идея түзөт. Алардын ордендери Пакистан, Индия, Индонезия, Иран ж-а Африканын айрым өлкөлөрүндө бар. 1925-жылдан Турция Респ-касын-да Д-лардын иштерине тыюу салынган. Окт. рөв-ясына чейин О. Азияда дубана-дервиштердин ордендерине ж-а жамааттарына кирген динчилер болгон; 2) кыргызда тилемчи, кайырчылар да Д. же думана деп аталган; 3) кыргыздын баатырдык дас-тандарындагы көзү ачык, сыйкырдуу абышка кебетесиндеги каарман.

от 2020