ДУБАЛ МАТЕРИАЛДАРЫ

— имараттын сырткы ж-а ички дубалына керектелүүчү таш ж-а орг. курулуш материалдары. Т а ш Д. м. даана, ири өлчөмдүү болуп бөлүнөт. Даана Д. м. негизги үч — карапалык (бы-шырылма), чийки (кыш) ж-а табий-гы материалдардан турат. Булардын ичинен карапалык материалдар кеңири таралган ж-а аларга кадимки эле топурактан жасалган кирпич, көңдөй кирпич, ичи көңдөй карапалык таштар кирет. Алар көбүнчө оңой эрүүчү чопо ж-а чополуу топу-рактардан даярдалат. Кирпичтин өлчөмү (мм м-н) — уз. 250, туурасы 120, бийикт. 65; карапалык көңдөй таштар 250X120X138 мм болот. Кирпичтен, жасалма таштардын тех. сапаттары алардын бекемдиги, көлөмдүк салмагы, суукка туруктуулугу, ным тарткычтыгы б-ча айырмаланат. Бе-кемдигине жараша карапалык Д. м. 50, 75, 100, 125, 150 ж-а 200 маркалар-га бөлүнөт. Д. м-нын көлөмдүк салмагы канчалык көп болсо, дубал жылуулукту ошончолук көп сактайт. Ушул көрсөткучкө ылайык Д. м. А, Б, В, Г класстарына бөлүнөт. Алардын көлөмдүк салмагы 700 — 1000, 1000 — 1300, 1300 — 1450 ж-а 1450 кг/м3 ден ашык Ири өлчөмдүү материалдарга бетон, силикат блоктору ж-а таарынды таш ири блоктору кирет. Бетон блоктору болсо, кошундуларынын марка-сына жараша туташ же көңдөйлүү болуп жасалат. Кийинки кездерде ас-бест-цемент плиталарынан, айнек блоктон ж. б-дан турган ири өлчөмдүү панелдер Д. м. катары кеңири колдонулуп жатат. Органикалык Д. м. жыгачтан же ар түрдүү минералдык заттар кошулуп, камыштай даярдалат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *