ДУАЛИЗМ

от2020

Дек 1, 2020

(лат. dualis — эки ача, оомо) — дүйнөдө бири бирине көз каранды болбогон эки башталыш — материя ж-а дух бар деп эсептеген филос. окуу. Дуалисттер материализм м-н идеализмге «орточу» болууга ж-а аларды бириктирип, жаңы жол ачууга аракеттенет. Д. байыркы Чыгыштын диний окуусунан да кездешет. Д-дин негизги өкүлдөрү — Декарт ж-а Кант. Азыр капит. мамле-* кеттерде Д-ге негизделип психофиз.’ параллелизм теориясы пайда болду. Алар турмуштун өсүшүндө башка табигый дух биринчилик ролду ойнойт ж-а психикалык процесстер организмдеги физиол. өзгөрүүлөр м-н байланыштуу эмес деп далилдөөгө аракеттенишет. Диалек. материализм Д-дин ар кандай көрүнүштөрүн четке кагат. Философияда (материализм м-н идеализмден башка) 3-жолду ачууга аракеттенүү идеализмге гана алып барат.

от 2020