ДРЮМО Марк

(10. 5. 1922-ж. т.) — бельгиялык жумушчу ж-а коммунисттик кыймылдын ишмери. Т. ж. жумушчусунун үй-бүлөсүнөн. 1941-ж. мектепти бүтүрүп т. ж-до иштейт ж-а Каршылык көрсөтүү кыймылы м-н байланыш түзөт. 1942-ж. Бельгия комлартиясына өтөт. Партиянын тапшырмасы б-ча жаштардын арасында иштеп, партизан отряддарын түзүүгө катышат, жашырын басма сөздөрдү таркатат. Согуштан кийин парт, кызматка өтүп, 1957-ж. ВКП БКнын составына кирет. 1960-ж. ВКП БКнын Саясий бюросунун, 1963—65-ж. БКП БКнын Секретариатынын мүчөсү. 1966-ж. декабрда ВКПнин пред-лине орун басар ж-а БКП БКнын валлон-дук тарабына пред-ль, 1968-ж. сен-тябрдан БКПнин пред-ли.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *