ДРУЗА

(нем. Druse — щётка) — табигый минерал агрегаттарынын крис-таллдык формасы. Мында тоо тектер-дин жаракалары м-н көңдөйчөлөрү-нүн бетине минерал кристаллдары бир гана жагы м-н жабышып, ачык жакка карай өсө баштайт. Натыйжада кырлары жакшы чыккан чокмо-роктошкон кристаллдар пайда болот (к. сүрөт). Жаратылышта кварц, аме- тист, кальцит, сурьма жалтырат сыяктуу минералдардын Д-лары көп кезигет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *