ДРОССЕЛДӨӨ

от2020

Дек 1, 2020

— гидродинамикалык каршылык (түтүктүн кууш бөлүгү, вентиль, кран ж. б.) аркылуу суюктук, газ же буу агып өткөндө алардын басымынын ж-а темп-расынын өзгөрүшү (к. Жоул-Томпсон эффекты). Д. эффекти төмөнкү темп-раны алуу ж-а газдарды суюктукка айландыруу үчүн пайдаланылат. Д. агып өткөн суюктуктун, газдын санын (чыгымын) өлчөп Жөнгө салат.

от 2020