ДРОЗОФИЛА

от2020

Дек 1, 2020

 (Drosophila) — жемиш-чи чымындар тукумундагы уруу. Майда курт-кумурска, уз. 3,5 мм ге чейин. Бүт жер жүзүндө таралган. СССРде 25 түрү бар. Көбүнчө мөмө, жемиш, жашылча сакталуучу жайларда кездешет. Личинкасы өсүмдүктөрдүн калдыктарында өөрчүйт. Амер. илимпоз Т. Морган Д-нын лабор-ялык шартта оңой көбөйүп, айрым түрлөрү түпкү тегиндеги белгилерин даана сактарын аныктаган. Мына ушундан кийин Д. генетиканын объектисине айланган. Д. м-н мутагенез процесси изилденип, эксперименттик биринчи мутация алынган.

от 2020