ДРЕНАЖ МАШИНАСЫ

 — жерге дренаж курууда колдонулуучу машина. Бул үчүн СССРде такта темирден түтүк формалоочу ж-а аны жерге орнотуучу машина чыгарылат. Машинанын кескичинин артындагы ка-тушкалуу тасма труба формалоочу аппараттан, өтүп, траншеянын же те-шиктин түбүнө орнойт. Ийиндеме дренаж тракторго чиркелген машина м-н орнотулат. Анын иштөөчү механизми жирегич кескичтен турат, ага жер алдындагы көңдөйдү (дренаны) бүтөөчү дренер бекитилет. Траншея-лык ыкмаларда чынжырлуу сузгуч түрүндөгү Д. м. колдонулат. Ичке траншеялуу ыкмада бир нече сузгу-чу бар экскаватор трубаны траншея-га салат. Траншеясыз ыкма б-ча пластмасса труба кескич м-н тилинген ичке жылчыкка коюлат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *