— лабор-ялык иштерде газдарды жууш үчүн колдонулуучу айнек идиш, к. Химиялык идиштер.

от 2020