-франц. Гөнштабдын офицери, еврей Альфред Дрейфусту (1859—1935) адилетсиз айыптаган сот иши. 1894-ж. согушту жактаган франц. реакциячылар аны Германияга кызмат кылган деп күнөөлөгөн. Ошентип бул иш монар-хиячыл-аристократ төбөлдөр м-н бурж. демократтардын ортосундагы саясий күрөш маселесине айланган. Коюлган күнөө далилденбесе да сот Дрейфусту 1894-ж. декабрда өмүр бою катор-гага кескен. Респ-каны коргоо ж-а Дрейфусту актоо үчүн алдыңкы жумушчулар м-н социалисттер, про-грессчил интеллигенттер күрөшкөн. Э. Золянын президент Ф. Форго жазган («Мен айыптайм», 13. 1. 1898) каты да демокр. күчтөрдүн арасында чоң роль ойногон. 1899-ж. 19-сентябр-да Франциянын жаңы өкмөтү Дрейфусту камактан чыгарып, 1906-ж. июлда биротоло актаган.

от 2020