ДРЕЗДЕН

от2020

Дек 1, 2020

 — ГДРдеги шаар, Дрезден округунун админ. борбору. Калкы 585,8 миң (1970). Д. дарыя порту, шоссе, аба ж-а т. ж. тоому. Өлкөнүн ири экон. ж-а маданий борбору. Д-де машина куруу, айрыкча электр тех., электрондук (трансформатор, муздаткыч ж. б.) ж-а жеңил, тамак-аш ө. ж. өнүккөн. Д. 1216-жылдан шаар катары белгилүү. Экинчи дүйн. согуштун аягында (1945, февр.) англ. ж-а амер. авиациянын аёосуз бомбалашынан Д. катуу кыйраган. Шаарды Сов. Армия фашисттерден 1945-ж. 8-майда бошоткон. Тех. ун-т, Жог. транспорт мектеби, Мед. академия, Жог. музыкалык мектеп, пед. ин-т, ири китепкана, сүрөт галереясы бар. Д.—ядро изил-дөөсүнүн борбору.

от 2020