ДРЕЗДЕН СҮРӨТ ГАЛЕРЕЯСЫ

 — Дрездендеги Мамл. көркөм кенчтин составына кирген дүйнөдөгү эң ири живопись жыйымы. Галерея 1560-ж. негизделген. 1722-ж. кеңейтилип, 1847—56-ж. атайын имараттар (арх. Г. Земпер ж. б.) кошумча салынган. 1945-ж. Дрезденди англиялыктар м-н америкалыктар бомбалаганда Д. с. г. талкаланып, 197 сүрөтү жок болгон. Экинчи дүйн. согуштун акыркы жу-маларында немең фашисттер Д. с. г-ндагы иск-во чыг-ларын ылайыксыз жерге каткандыктан, көп сүрөттөр бузулуп кеткен. Сов. Армиянын жоокерлери тапкан соң ал сүрөттөр СССРге алынып келинип, калыбына келтирилген, 1955-ж. ГДРге өткөрүлүп берилген. Алар 1956-жылдан баштап калыбына келтирилген имараттарды кайрадан көргөзмөгө коюлган. Гале-реяда өткөн доорлордуп дүйнөгө белгилүү чеберлеринин (Я ван Эйк, Рафаэль, Жоржоне ж. б.) чыг-лары ж-а 19—20-к-дагы европ. көркөм сүрөт мектептеринин (айрыкча немең мектеби), ГДР ж. б. соң. өлкөлөрдүн, азыркы бурж. мамлекеттердин прог-рессчил иск-во чыг-лары кеңири орун ээлейт.

Ад.:   Зейдевитц Р., З е й д е-в и т ц М., Дрезденская галерея [сокр. пер. с нем.], [М., 1965].

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *