(нем. Drang nach Octen — чыгышка жортуул) — адегенде германиялык феодалдардын, кийинчерээк бурж.-помещиктик ж-а импер. Германиянын Чыгыш, Түн.-Чыгыш, Борб. Европа өлкөлөрүн басып алууга багытталган саясатынын аты. Чыгыш өлкөлөрүн толук гер-мандаштыруу мүдөөсүн көздөгөн бул саясат 9-к-дан 20-к-га чейин ар кандай формада өнүгүп келген. Ал саясаттын салттарын пруссиялык буржуазия м-н ишкерлер кайра жандандырыл Пруссиянын башчылыгы м-н Германияны «жогортон» бириктирүү күрөшү жүрүп турган убактын бурж.-улутчул концепциясын түптөнтүү үчүн пайдаланган. «Д. н. О.» 19-к-дын 50-жылдарынан Германиянын турмушуна саясий түшүнүк ж-а термин катары, 19-к-дын 2-жарымында ж-а 20-к-да Германиянын агрессиясын актаган тарыхый укук түшүнүгү катары кирген. Германия империясы адеп түзүлгөн учурда «Д. н. О.» саясаты Чыгыш ж-а Түн.-Чыгыш Европа өлкөлөрүнө экон. экспансия жасоо формасында жүргүзүлүп, Пруссиядагы поляк жерлерин германдаштырууну күчөткөн. Австрия-Венгриядагы славян элдеринин бошт. күрөшүнө каршы салтылашта «Д. н. О.» өз позициясын ого бетер күчөтүп, биринчи дүйн. согушта германиялык империализмдин тышкы саясатынын со-ставдуу бөлүгү катары роль ойногон. Экинчи дүйн. согушту ачкан фаш. Германияда «Д. н. О.» саясаты шови-нисттик, расалык ж. б. идеядагы басып алуучулук формага өттү. Германиялык фашизмдин талкаланышы м-н «Д. н. О.» саясатына катуу сокку урулса да, анын эски урааны ГФР-деги реваншисттик ж-а милитарист-тик айрым топтор тарабынан көтөрүлүп, «Чыгышты үйрөнүү» деген саясатка көчтү. Ошентип, «Д. н. О.» саясаты жүздөгөн жылдар бою герман элинин аң-сезимин ууландырып, аны башка элдерди жек көрүүчүлүккө тарбиялап келген.

Ад.; «Дранг нах Остен» и историческое развитие стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Сб. ст., М., 1967.

от 2020