ДРАМАТУРГИЯ

от2020

Дек 1, 2020

—1) жазуучунун, элдин же доордун драмалык чыг-лары-нын жыйындысы; 2) спектаклдин же фильмдин сюжеттик-образдык концепциясы. Театр Д-сынын негизин ад-ттык драма түзөт, бирок азыркы кездеги театрда ал режиссёрдук сценарий аркылуу ишке ашат. Кино өнөрүнө Д-нын сценарий түрү мүнөздүү-

от 2020