ДРАГУНСКИЙ Давид Абрамович

[2(15). 2. 1910-ж. т.; Святск кыш., азыркы Новозыбково р-ну, Брянск обл.] — эки жолу Сов. Союз Баатыры (1944, 1945), танкалык аскердин ге-нерал-полковниги (1970). 1931-жыл-дан КПСС мүчөсү. Еврей кол өнорчү-нүн үй-бүлөсүнөн. 1933-жылдан Сов. Армияда. Бронетанкалык мектепти (1936), М. В. Фрунзе атн. Аскер ака-демиясын (1941) ж-а Генштаб Аскер академиясын (1949) бүтүргөн. Улуу Ата Мек. согушта танкалык батальондун командиринен танкалык брига-данын командирине чейин жеткен. Москва, Курск, Харьков, Киев жанындагы салгылаштарга, Польша, Германия, Чехосл-яны бошотууга катышкан. Согуштан кийин командир-лик кызматтарда иштеген. 1969-жыл-дан жог. офицердик «Выстрел» курсунун начальниги. 1971-жылдан КПСС Борб. текшерүү комиссиясына мүчө. Ленин ордени, 4 Кызыл Туу, 2-да-раж. Суворов, 2 Кызыл Жылдыз ордени ж-а медалдар, чет элдик орден-дер м-н сыйланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *