ДПА [Deutsche Presse-Agentur (DPA)]

—ГФРдин борб. телеграф агентствосу. 1949-ж. августта Германиянын батыш оккупациялык зонала-рындагы информ. агентстволордун биригишинин натыйжасында негизделген. Өзүнүн 66 өлкөдө өкүлдөрү ж-а чет өлкөлүк 100 заказчысы (1970) бар. ДПА акционерлик коом формасында уюшулуп, формалдуу түрдө көз каранды эмес деп эсептелет; чынында ГФРдин башкаруучу чөйрөлө-рүнүн мүдөөсүн көздөйт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *