ДО

от2020

Дек 1, 2020

 — музыка добуштарынын бири. Диатоникалык до-мажор үн иретте-ринин 1-баскычы. Эски латын терминологиясы б-ча —ут (ut). До добу-шунун тамгалай белгиси латынча С.

от 2020