ДОҢУЗ СЫРТ

от2020

Дек 1, 2020

 (Kobresia) — ыраң чөптөр тукумундагы уруу. Жалбырагы ичке, нык түптүү көп жылдык чөп. Топ гүлү жөнөкөй же татаал машак. Гүлү бир жыныстуу ж-а бир үйлүү, аталышы, энелиги көбүнчө үчөө. Түн. жарым тардын мелүүн ж_а суук алкактарында, көбүнчө Азияда 40ка жакын түрү бар. Бул бийик тоолордо өсүп, Д. с-туу шиберлер-ди пайда кылат. СССРде 10-12, Кырг-нда 5 түрү өсөт. Малга жагымдуу, жегиликтүү, сапаттуу тоют өсүмдүктөрдөн.

от 2020