ДОЦЕНТ

от2020

Дек 1, 2020

 (лат. docens — окутуучу, үйрөтүүчү) — жог. окуу жайынын му-галиминин ил. наамы. Россияда Д. наамы ун-ттин уставы б-ча 1863-ж. киргизилген (магистрлик даражасы бар мугалимди Д. деп аташкан). 1884-ж. Д. наамынын ордуна приват-доцент наамы киргизилген. СССРде Д. жог. окуу жайынын ил. советтери-нин сунушу б-ча конкурстан өткөн илимдин кандидаттарына Жог. аттес-тациялоо комиссиясы тарабынан берилет. Кээде өндүрүштүк стажы көп жог. квалификациялуу адистерге да (эгер алар ин-тта иштесе) Д. наамы ыйгарылат. Д. наамы айрым чет өлкөлөрдүн жог. окуу жайларында да берилет.

от 2020