ДОТАЦИЯ

от2020

Дек 1, 2020

(соңку дат. dotatio — сый, тартуу) — пландуу чыгымдын ордун толуктоо, төмөнкү бюджетти баланска келтирүү үчүн бюджеттен каражат бөлүү. Д. капитализм шартында негизинен согуштук өндүрүштү стимулдоо-го, капит. ишкана чыгашасын жабууга ж-а финансы олигархиясын байытууга багытталат. Социализм убагындагы Д. мамл. бюджеттен бөлүнүп, мамл. ишканалар м-н чарб. уюмдардын «„чыгымдарын жабууга жумшалат. Д. 20—80-жылдары өлкөдө эл чарбасынын жаңы тармактарын курууга, айрыкча оор ө. ж-на зарыл болгон. Улуу Ата Мек. согуш мезгилинде, андан кийин эл чарбасын калыбына келтирүүдө пайдаланылган. Ал чарб. эсептин принциптерине ылайык эмес, өз учурунда аргасыздан көрүлгөн чара эле. 1949-ж. оор о. ж-нын кээ бир тармагында продукциянын дүң баасы жо-горулатылып, 1965-ж. чарб. реформа башталды. 1967-ж. дүң баа кайрадан каралды. Бул чаралар Д-нын жоюлушуна түрткү берди. Бирок азырда кээ бир ө. ж. продукциясынын өз наркы жалпы продукциянын өз наркынан жогору болгондуктан Д. колдонулат.

от 2020