ДОСТУК

— газета, Кырг-н КП Араван райкомунун ж-а Эмгекчилер депутаттарынын райондук советинин органы. 1939—62-ж. «Жогорку түшүм үчүн» деген ат м-н чыгып турган. 1965-жылдын 1-майынан Д. деген наам м-н жумасына 3 жолу чыгат. Тиражы 7000 (1976).

ДОСТУК — кызыкчылыктын бирдей-лишне, духовный жакындыкка негизделген адамдар арасындагы мамилелердин бир түрү. Д-ка мүнөздүү белгилер негизинен мобул: жекелик (кызмат мамилелерине салыштырган- да), ыктыярдуулук ж-а тандамалуу-лук (тууганчылыкка же бир топко таандык тилектештикке караганда), ички жакындык, ынактык (жөнөкөй тааныштыкка караганда), туруктуулук. Д. социалдык нормалар системасына (социологиялык аспект), моралдык сезимге (психол. аспект), өз ара мамилелердин спецификалык түрүнө (социалдык-психол. аспект) бөлүнүп, тарыхый шартка жараша өзгөрүп турат. Алгачкы общиналык коомдо шарттуу түрдө туугандашып, адатка айланган өз ара мамилелер Д. деп аталган. Д-дун укугу м-н милдети: салт м-н бекемделип, көп учурда чыныгы тууганчылыктан артык болгон. Башка элдер сыяктуу эле кыргыздар да Д-ту жогору баалап даңазалаш-иан (мис, Манас ж-а Алмамбет), шертин бек сакташкан. Уруучулук байланыштар ыдыраган мезгилден бери карай баштап достук мамиле тууганчылыкка карама-каршы коюлуп, «достор» деп пикирлеш-тер же саясий жагынан бирин бири жактоочулар гана айтыла баштаган. Д. жекече сырдаш мамиле болгону м-н анын калыптанышы ж-а өнүгүшү мейкиндик жакындыгы, такай: бирге жүрүү, бир коллективде болуу,, максат-мүдөөнүн бирдейлиги сыяктуу объективдүү шарттарга байланыштуу. Д-тун мааниси ж-а милдети жаш өзгөчөлүгүнө карата да өзгөрүп турат. Социализмдин шартында жекече* достук мамиле коомдук байланыш ■системасына каршы коюлбайт, кайра коз караш м-н идеалдардын бирдей-лигин бекемдейт. Д. коомдук багыты м-н аныкталат. Д-тун жогорку идея-луу классикалык үлгүсү (К. Маркс .м-н Ф. Энгельс, А. И. Герцен м-н ,Н. П. Огарёв), бүгүнкү күндө да таасир берүүдө, к. Эл достугу.

ДОСТУК—Нарын обл-нын Тянь-Шань р-нундагы ш. т. посёлка. Нарын шаар-аткомуна карайт. Ат-Башы суусунун чагында. Нарын ш-нан 33 км батыш тарапта, Рыбачье т. ж. станциясынан 213 км. Калкы 1104 (1974). Ат-Башы ГЭСи, айылдык профтех, окуу жайы, •сегиз жылдык мектеп, атайын мектеп-интернат, клуб, китепкана, медпункт бар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *