— орус-кыр-гыз элинин достугунун символу катары тургузулган эстелик. Фрунзедеги борб. аянтта (1974-ж., 18-окт.) ачылган. Авторлору: скульпторлор Т. Садыков, 3. Хабибуллин, монументалист художник С Бакашев, арх. А. Нежурин. Д. м. кыргыз элинин ез ыктыяры м-н Россиянын составына кошулушунун 100 жылдык юбилейп-иин урматына арналган. Көккө умтулган бийиктиги 30 м эки ак канат сымал мрамор-пилонду жезден чегилген рельеф курчап турат. Шакекче-деги тулкулардын композициясынын борборундагы эки эне —орус ж-а кыргыз калкынын достугун мүнөздөйт.

от 2020