ДОСТУК АЗИЛ

—сатиралык же юмордук ад-ттагы көбүнчө ыр же кара сөз түрүндө жазылган кыска чыгарма. Д. а-де белгилүү коомдук ишмердин, акын-жазуучунун айрым мүнөздүү өзгөчөлүктөрү жалпы жонунан макталса да, кээ бир кемчиликтери апыртуу, тамашалоо, какшыктоо м-н айтылат. Анын ыкмаларын дүйн. ад-т-тын классиктери памфлетте, эпи-граммада, фельетондо пайдаланыш-кан. Д. а. кыргыз поэзиясында М. Алыбаев, Р. Шукурбеков, М. Борбугулов, Б. Сарногоев ж. б. акындар тарабынан өнүктүрүлгөн. Азил ырлар, демейде кыргызча газета-журналдардын майрамдык сандарында тамашалуу портрет (шаря?) м-н бирге жарыяланат, к. Шарж.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *