(17. 4. 1919-ж. т., Сьенфуэгос) — Кубанын/ мамл. ж-а саясий ишмери. Врачтын үй-бүлөсүнөн. Билими б-ча юрист 1941-жылдан окутуучу, юрист. 1958-я адвокаттардан улуттук коллегиясь на декан болуп шайланган. Рев-яль ишке 16 жашынан катыша баштгк ган. Гражд. каршылык көрсөтүү кый мылынын ж-а «26-июлдагы кыймыл дын» жетекчилеринин бири. Реакций жылдарында Мексикада эмиграцияда жүрөт. Рев-я жеңгенден кийин (1959, янв.) рев-ялык закондуулук иштери б-ча министр. 1959—76-ж. Кубанын президенти, 1964-жылдан экон. министри ж-а Борб. пландаштыруу советинин президенти. 1966-жылдан Гражд. коргонуунун улуттук советин башкарат. 1965-жылдын октябрынан Куба КП БКнын Секретариатынын ж-а Саясий бюросунун мүчөсү. Д. Т.— МГУнун укук илимдери б-ча ардактуу доктору.

от 2020