[1762— 26. 4(8. 5). 1815] — 1812-жылдагы Ата Мок. согуштун баатыры, генерал-лейтенант (1812). Инженердик кадет корпусун (1787) бүтүрүп, 1787—91-ж. орус-түрк согушуна катышат. 1795-ж. атчан аскерде, 1803-ж. Изюмдук гу-сарлар полкунун шефи болуп турган ж-а 1806—07-ж. Фракцияга каршы согушкан. 1812-ж. 2-армиянын арьер-гардына командачылык кылган. Бородино салгылашында Семёнов кыш-н-дагы 4-атчандар полкунун чабуулун башкарып, душмандын мизин кайтарган. 6-сентябрда партизандык от-рядга командир болуп, 29-сентябрда Верея аймагын бошоткон. 7-октябрда Иаполеондун Москвадан чегингенди-ги ж-дө М. И. Кутузовго кабарлаган. Малоярославецтин жанында оор жарадар болгон.

от 2020