— термелүү байкалат. Д. э-нин пайда болушунун негизги себеби — термелүүчү булак м-н кабыл алгычтын ортосундагы толкун таралуучу аралыкта толкун санынын өзгөрүшү. Алардын ортосундагы аралык азайса, толкун саны азаят, көбөйсө көбөйөт. Бардык түрдөгү термелүү жыштыгы булактын ж-а толкун таралган чөйрөгө карата байкоочунун ылдамдыгына ж-а кыймыл багытына көз каранды.

от 2020