ДООРОН

от2020

Дек 1, 2020

 — өлгөн адамды «күнөөдөн арылтуу» максатында өлүктү коюуга чейин мусулмандар арасында жаса-луучу диний ырым-жырым. Д. үчүн молдого акы берилүүчү. Диний эреже б-ча Д. мусулман динине сыйынган бардык адамдарга тийиштүү деп эсептелген. Ал жаназадан мурда өткөрүлгөн. Д.— динчилер ойлоп тапкан элди алдоонун бир түрү. Бул ырым-жырым Окт. рев-ясынан кийин жоюлуу жолуна түшкөн.

от 2020