ДООНУН ЭСКИРҮҮ МӨӨНӨТҮ

укугу бузулган жак ошол укугун кор булагынын же баштоочунун (тер-мелүүнү кабыл алгычтын) бир бирине карата кыймылда болушунун натыйжасында кабыл алынган тер-мелүү жыштыгынын же толкун узундугунун өзгөрүшү. Ар кандай толкундун пронесете Д. э. гоо үчүн сотко кайрылууга мүмкүн болгон мөөнөт. Законго ылайык Д. э. м. б-ча жалпы мөөнөттөр белгиленген: граждандардын ортосундагы доо б-ча 3 жыл, мамл. уюмдар, колхоздор ж. б. кооперативдик ж-а коомдук уюмдардын бири бирине болгон доосу б-ча 1 жыл. ССР Союзу жөнгө салуучу кээ бир талаптардын (доонун) түрлөрүнө кыскартылган мөөнөт белгиленген. Ал ССР Союзунун закондо-рунда ж-а Кыргыз ССР ГКда көрсөтүлгөн. Мис, неустойка (штраф, пения) төлөтүү, сатылган буюмдун кемчиликтери тиешелүү санатта болбогон же комплекттүү эмес продук-цияларды поставка кылуу ж. б. жоолор б-ча Д. э. м. 6 ай. Жактардын макулдашуусу м-н закондо көрсөтүлгөн мөөнөттөрдү кыскартууга же узартууга болбойт. Д. э. м. доо коюу укугу пайда болгон күндөн же доогер өз укугунун бузулгандыгын билген күндөн башталат. Сот, арбитраж, третей соту Д. э. м-н себептүү деп тапса, өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүүгө укуктуу. Колхоздор, кооперативдик, коомдук уюмдар же граждандар законсуз ээлеп алган мамл. мүлктү мамл. уюмдун кайтарып алуу ж-дөгү доосуна Д. э. м-нүн тиешеси болбойт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *