ДООЛБАС

от2020

Дек 1, 2020

 — кыргыздын барабан сымал байыркы урма аспабы. Казактын даулпазына окшош. Жыгач алкактыв бетине төөнүн чылгый териси капталып жасалган. Илгери согушта белги берүү, душмандын үрөйүн учуруу үчүн пайдаланылган. Д-ты мүнүпг-көрлүккө чыкканда кайберенди ж-а илбээсинди үркүтүү үчүн да колдонушкан. Д-ты колго же ээрдин кашына илип коюп, тоголок баш таяк м-н ургулап ойноткон. Д-тын жакшыртылган түрү — азыр эл аспаптар оркестрлериндеги муз. Аспаптардын бири. -__.

от 2020