ДОН ЖЫЛКЫСЫ

от2020

Дек 1, 2020

—Дон д-нын ж-а анын куймаларынын мейкин талаасында илгертен бери өстүрүлүп келе жаткан минги-унаа жылкы. Муну чыгарууда жерг. түш.-орус жылкысы персид, Карабах, араб ж-а түркмөн жылкысы м-н, кийинчерээк англ. таза тукумдуу жылкы м-н аргындаш-тырылган. Айгырынын орт. өлчөмү (см): бийикт. 159, тулкусунун уз. 160, көкүрөгү 185; бээси —156,4, 160, 187. Көбүнчө жээрде, жүнү жылтыр. Д. ж. аба ырайынын татаал шартына чыдамдуу. Күлүгү 1200 м ди 1 мин 19 сек да, 3000 м ди 3 мин 28 сек да чуркап, 200 км аралыкты 16 саатта басат. Негизинен Ростов обл. м-н Ставрополь крайында өстүрүлөт. Кырг-нда жерг. жылкыны асылдандыруу үчүн пайдаланылууда.

от 2020