ДОНСКОЙ Марк Семёнович

[21. 2 (6. 3). 1901-ж. т., Одесса] — сов. кинорежиссёр, кинодраматург. СССР эл арт. (1966), Соң. Эмг. Баатыры (1971). 1945-жылдан КПСС мүчөсү. Симферополь ун-тинин укук бөлүмүн бүтүргөн. 1926-жылдан кино өнөрү майданында иштейт. Алгачкы фильмдери (М. А. Авербах м-п бирге): «Чоң шаарда» (1928), «Адам бедели» (1929). Д-дун атын чыгарган — «Бакыт жө- нүндө ыр» (1934, В. Г. Легошин м-н бирге) фильми. М. Горькийдин автобиографиялык трилогиясы б-ча «Горькийдин бала чагы» (1938), «Көрүнгөндүн колунда» (1939, СССР мамл. сыйлыгы, 1941), «Менин универси-теттерим» (1940) фильмдерин тарткан. Башка фильмдери: «Болот кантип курчуду» (1942, Н. А. Остров-скийдин романы б-ча), «Көк желе» (1944, В. Л. Василевскаянын повести б-ча, СССР мамл. сыйл., 1946), «Айылдык мугалим» (1947, СССР мамл. сыйл., 1948), «Эне» (1956), «Фома Гордеев» (1959) ж. б. 60-жылдары Д. лениндик темага кайрылып, «Эне жүрөгү» (1966, СССР мамл. сыйл., 1968), «Эне ишеними» (1967) деген фильм-дерди койгон. Д-дун көп фильмдери советтик кино өнөрүнүн классикалык чыг-ларына айланган. Эки Ленин ордени, Эмгек Кызыл Туу ордени ж-а медалдар м-н сыйланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *