[ылакап аты — Калла (баш)] (1827— 1897) — тажик жазуучусу ж-а философу. 19-к-дагы тажик агартуучулар кружогунун башчысы. Кедей имамдын үй-бүлөсүнөн. Медиреседе окуган. Бухара эмирлигинин эң билимдүү адамы. Петербургга Бухара эмири жиберген (1857-ж. нояб., 1869-ж. окт., 1874-ж. янв.) элчилердин арасында болгон. Орус тили м-н мад-тын үйрөнүүгө чакырган. Эмирликтин коомдук турмушун кайра куруунун долбоорун иштеп чыккан. Д-тин «Кутман Бухараны сураган мангыт эмир-леринин кыскача тарыхы» (1860— 65) ж-а «Сейрек окуялар» (1875—82) деген чыг-лары 19-к-дагы Бухара тарыхы б-ча маанилүү булактардан. Анын чыг-лары О. Азия элдеринин жаңы ад-тынын өнүгүшүнө, асыресе М. Хайрати м-н С. Айнинин чындыгына орчундуу таасир тийгизген.

от 2020