(1. 1. 1714—18. 2. 1780) — литва акыны, литва көркөм ад-тыпа негиз салуучу. 18-к-дагы Европа адттындагы реалисттик багыттын өкүлү. Дыйкандын үй-бүлөсүнөн. Кенигсберг ун-тин (1740) бүтүргөн. Д-тин чыгармасы өзүнүн учурунда кол жазма түрүндө таралган. Ал 6 тамсил (1824-ж. басылган) ж-а атактуу «Жыл мезгилдери» (1818) поэмасын калтырган. Социалдык мааниси, реалисттик прин-циптердин жеткилең иштелиши, көркөм образдардын күчү б-ча Д-тин «Жыл мезгилдери» дүйн. ад-ттын классикалык үлгүлөрүнөн. Поэманы И. В. Гёте, А. Мицкевич ж. б. жогору баалаган. Чыгарма бир нече чет тилге которулган. Тынчтыктын Бүткүл дүйн. Советинин чечими м-н Д-тин туулган күнүнүн 250 жылдыгы белгиленген (1964).

Ад.:   Довейка К„ Кристионас Донелайтис, Вильнюс, 1956.

от 2020