ДОМЬЕ Оноре Викторьен

(26. 2.1808— 11. 2. 1879) — француз графиги. Рев-ядан (1830) кийин саясий карикату-ранын чебери катары белгилүү. Ли-тографиялык портрет-шарждарында, ксилографиялык чыг-ларында Д. жумушчулар м-н рев-ячылардын образын жаратып, бурж. ак сөөктөрдүн реакциясын аёосуз ашкерелеген («Закон уюткусу», «Басма сөз эркиндиги», «Транснонен көчөсү!..», 1834). Д-нин алгачкы литографиялык чы г-лары саясий жыйынтыгынын таамай-лыгы, терең мазмуну м-н көңүлдү бурган. Саясий карикатурага тыюу салынгандан кийин (1835) Д. турмуш сатирасында иштеп, дүнүйөкор, дө-гүрсүгөн соттор м-н чиновниктерди, буржуйларды сынга алган [«Кари-каттюран», (1936—38), «Мийзамчы-лар» (1845—48), «Адал буржуйлар» (1846—49), Литография сериялары]. Д. 1848 ж~а 60—70-жылдардагы рев-я тушунда саясий сатирага кайрадан кайрылган. Д-нин чыг-ларында карапайым адамдардын образы да кеңири орун алган. Прогрессчил өнөргө зор салым кошкон 19-к-дагы сынчыл реа-лизмдин өкүлү. Д-нин чыг-лыгы пролетардык азатчыл козголоң м-н тыгыз байланыштуу.

Ад.:   Калитина Е. Н., Оноре Домье. 1808—1879, М., 1955; Герман М. Ю., Домье, М., 1962.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *