ДОМНА МЕШИ

от2020

Дек 1, 2020

 — темир рудасынан чоюн эритип алына турган шахта меши. Биринчи Д. м. Европада 14-к-дын орто ченинде, Россияда 1630-ж. (Тула м-н Капшрага жакын жерде) пайда болгон. Д. м. колошниктен (жог. бөлүгү), шахтадан (кесилген конус формасындагы ортоңку бөлүгү) ж-а очоктон (суюк чоюн ж-а шлак чогулуучу түбү) турат (к. сүрөт). Анын жардамчы ‘ жабдуулары: көтөрүүчү, толтуруучу механизмдер, аба жылыткычтар ж-а домна газын тазалоочу аппараттар. Шихта тасмалуу конвейер же скип аркылуу колош-никке берилет. Аба үйлөтүүчү машинанын абасы ысыткычта 1000—1200°С-ге чейин ысытылып, очокту айланта орнотулган фурма приборлору аркылуу берилет. Фурма приборлору м-н кошумча отун (табигый газ, мазут, көмүр чаңы) жиберилет. Суюк чоюн ж-а- шлак очоктун түбүндөгү чөмүч аркылуу алынат. Домна. газы түтүн мору аркылуу чыгарылат. СССРдеги кубаттуу Д. м-нин бййикт. 40 м, диаметри 9 м, пайдалуу көлөмү 2000— 3000 ж3 ге жетип, суткасына 2200 т чоюн эритилет.

от 2020