ДОМКРАТ

от2020

Дек 1, 2020

 — ремонттоо, монтаждоо же жүктөө-түшүрүү жумуштарын-да жекече оор жүктү көтөрүү үчүн арналган механизм. Д-тын габарита кичине, өзү жеңил болгону м-н оор жүктү бир нече метр бийиктикке көтөрөт. Иштетилүү түрүнө карата кол ж-а электр м-н көтөрүүчү, иштөө принциби б-ча рейкалуу, бурамалуу ж-а гидравликалык болуп айырмаланат. Рейкалуу Д-тын негизги бөлүгү — жүк көтөргүч рейка (к. сүрөт). Кыймыл берүү механизминин түрүнө карата ал рычагдуу ж-а тиштүү болуп бөлүнөт. Рычагдуу Д-та рейка жүргүзгүч рычаг м-н, тиштүү Д-та тутка аркылуу айландырылуучу тиштүү дөңгөлөк м-н жылдырылат. Аны м-н 15 т га чейинки жүк көтөрүлөт. Бурамалуу Д-тын негизги бөлүгү—жүк көтөргүч тирөөчкө шар-нирдүү бекитилген бурама. Бул Д. м-н 20 т га, атайын максаттагы-г сы м-н 100 т дан ашык жүк көтөрүлөт. Г и д -!3 равликалык Д-тын кол м-н иштетчү ж-а мех. кыймылга келтир-гичи бар үзгүлтүксүз

от 2020