— Доминикан Респ-касынын калкы. Жалпы саны I 5,1 млн адам (1975). Антроп-ялык жагынан ар түрдүү. Д-дын 73% му- I латтар (Испаниядан келгендердин I ж-а плантацияларда иштетүү үчүн I 16-к-дын башынан 19-к-га чейин Африкадан алынып келинген негрлердин тукумдары); 11% негрлер, өлкөнүн ] түштүгүндө ж-а түш.-чыгышында I жашайт; 16% актар (көпчүлүгү 16— 18-к-дагы испан колониячыларынын ж-а кийинчерээк Түн. Америка, Ев-1 ропа өлкөлөрүнөн көчүп барышкан- ] дардый урпактары). Д-дын көбү испан тилинин жерг. диалектисинде (Гаитиден келгендери креол тилинде да) сүйлөйт. Д-дын көбү католик ди-1 нин тутат.

от 2020