ДОМИНАТ

от2020

Дек 1, 2020

(лат. dominus — мырза деген сөздөн) — кийинки империя мезгилинде Диоклетиан башкаргандан (284—305) тартып калыптанган I байыркы Римдеги чектелбеген мо-Я нархияны (принципаттын тушунда I респ-калык айрым мекемелер сактал- 1 ган) белгилөө үчүн кээде тарыхый I ад-тта колдонулган шарттуу термин. |

от 2020