ДОМИНАНТА

от2020

Дек 1, 2020

(лат. dominans — басымдуу, үстөм дегенден) — кандайдыр бир нерсенин башкы идеясы, негизги белгиси же составдын бөлүгү.

от 2020