— бонб. нерв системасынын сырткы ж-а ички дүүлүктүрүүлөргө организмдин жооп кайтаруу мүнөзүн убактылуу аныктоочу козголуу борбору. Үстөмдүк кылуучу нерв борборунун козгол-гучтугу жогору болот. Д. рефлекстик козголуунун же нерв борборлоруна гормондордун таасиринен, ал эми тажрыйбада нерв борборлоруна начар электр тогун же дарыларды колдонуудан пайда болот. Нерв борборлорунун биринин экинчисине басымдуулук кыла тургандыгын Н. С. Введенский сыпаттап жазган. Мээнин жог. борборундагы Д.— бир нече психикалык кубулуштардын (мис, көңүл буруу) физиол. негизи.

от 2020