(13. 11. 1836, Житомир —23. 5. 1871, Париж) — поляк революционери, Париж Коммунасынын (1871) аскер иншер-леринин бири. 1855-жылдан падыша армиясында кызмат өтөгөн. 1859— 61-ж. Петербургда Генштаб академиясында окуган. 3. Сераковский м-н бирдикте рев-ячыл офицерлер ийри-мин башкарып, Польша көтөрүлүшун (1863—64) даярдоодо чоң роль ойногон. Польша Королдугуна кызмат өтөөгө жиберилип, анда көтөрүлүш жетекчилеринин составына кирген ж-а көтөрүлүш уюмунун («кызылдар» партиясынын) сол тарабын башкарган, аскер-рев-ячыл уюмдун — Полынадагы Орус офицерлеришга комитетинин жетекчилеринин бири болгон. Көтөрүлүштүн орус ж-а поляк революционерлеринин биргелешип аракеттенүүсүнө негизделген планын иштеп чыккан. 1862-ж. 2 (14)-августта Варшавада камакка алынган. 1864-ж. 15 жылга сүргүнгө айдалган. Москвадагы түрмөдөн качып, орус революционерлеринин жардамы м-н Францияга кеткен ж-а ал жерде поляк демокр. эмигранттарынын жетекчилеринен болгон. Париж Коммуна-сына адегенде фронттун жооптуу участкаларынын командири, андан соң бардык куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы болуп катышкан. Коммунанын таланттуу ж-а эр жүрөк генералы Д. версалдыктар м-н салгылашууда курман болгон.

Ад.:   Д о я к о в В. А., Ярослав Дом-бровский, М., 1969.

от 2020