ДОМБРА

от2020

Дек 1, 2020

(казакча домбыра) —казак элинин эки кылдуу муз. чертме ас- пабы. Доошу жапыз, коңур ж-а назик. Д-нын Чыгыш Каз-нга бир башка, Батыш Каз-нга бир башка түрү таралган. Чыгыш Каз-ңга таралганы мойну жоонураак ж-а кыскараак келип, 7—8 беренелүү, Батыш Каз-нга таралганы тескерисинче, мойну ичке келип, 14—17 беренелүү. 1934-ж. Д. реконструкцияланыш оркестрлик түрлөрү чыгарылган.

от 2020