ДОЛОНОЧУ КӨПӨЛӨК

 (Aporia cra-taegi) — ак көпөлөктөр тукумундагы түр. Канаты кара сызыкчалуу ак, жайгандагы жазылыгы 65 мм. Гусеницасыныи уз. 45 мм, жонунда бозомук күрөң жол-жолу болот. Түн. Америкада, Евразиянын түн. бөлүктөрүндө таралган. Д. к. июнда учат, жумурткасын топ-тобу м-н (30— 150дөн) жалбырактарга таштайт. Гу-сеницалары жайдын аягында пайда болуп, жалбырактарды жейт. Дарактын бутактарын желе м-н чырмап, уялап кыштайт. Жаз алды м-н дарактын бүчүр, жалбырак ж-а гүлдөрүн жеп, зыян келтирет. Сактануу чаралары: кышкы уяларын өрттөп, бактарга инсектициддерди чачуу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *