ДОЛЙНКА БАТКАК КЕНИ

—Ысык-Көл обл-ндагы дары баткагы жаткан жер. Долинка кыш-нын түш.-чыгы-шында, Ысык-Көлдүн булуңунда, 1957-ж. А. И. Пащенко таап, 1965-ж. Борб. курортология ж-а физиотерапия ил. из. ин-ту (Э. П. Просеңкин) изилдеп, чалгындоо жумуштарын жүргүзгөн. Кен көл түбүндөгү чөкмөлөрдөн пайда болгон. Чөкмөлөрдүн үстүңкү катмары (калыңд. 0,2—0,3 м) күкүрт-түү суу тек жыттанган кара түстөгү ылай-баткактан, анын асты бозомтук кара (0,3 м) ж-а боз (0,2 м) ылайдай турат. Алардын астында кум ж-а кум-топурактуу ылай жатат. Баткак аз минералдашкан (4,7 г[л), күкүрт суу тектүү (100 г баткактагы H2S 75 мг\я ге жетет). Баткактып нымдуу-лугу 43—53%, 0,25 мм ден чоң өлчөмдөгү бөлүкчөлөр м-н булганышы 0,2% тен ашпайт. Салышт. салм. 1,4— 1,5, рН — 7,8—8,0. Кендин жалпы аянты 2200 м2, өрт. калыңд. 0,7 м. Запасы 74,6 миң г. Кен азырынча пайдаланылбайт.

Ад.:   Пащенко А. И., Рекогноциро-вочные обследования грязей северного побережья оз. Иссык-Куль. «Тр. ресдуб. конф. курортологов и физиотерапевтов Киргизии» (25—26 декабря 1958 г.), Фр., 1959; Лечебные грязи Киргизской ССР, «Тр. Кирг. НИИКиФ», 1973, в. 10.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *