ДОЛГУШИНЧИЛЕР

—А. В. Долгушин башында турган революңионерлердин кружогу. 1872—73-жылдарда Петер-бургда, Москвада ж-а Москва жанындагы жерлерде иштеген. Алардын ишине фабрика-заводдук жумушчулар да катышышкан. 1873-ж. Д. Москва губ-ндагы Сареев кыш-нда басмакана уюштурушуп, баракча-чакырык-тарды басып чыгарышкан. Д-дин башкы талабы дворяндар ж-а чиновниктердин бийлигин жок кылуу, эл шайлаган өкмөттү орнотуу болгон. Алар 1873-ж. камакка алынып, 1874-ж. соттолушкан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *