ДОЛГАНДАР

от2020

Дек 1, 2020

(өздөрүн долган, т ы а-к и х и, с а х а деп аташат) — РСФСРдин Краснодар крайында, Таймыр (Долган-Ненец) улут округунда жашаган эл. 4,9 миң адам (1970). Якут тилинин долган диалектинде сүйлөшөт. Динге ишенгендери православный, о. эле анимизмге ишенүү да сакталып келген. 19-к-да — 20-к-дын башында эл болуп калыптанган. Д. аңчылык кылып, бугу багып күн коргон көчмөн эл болгон. Совет бийлиги мезгилинде отурукташып, колхозго биригишти. Кесиби бугу багуу, балык уулоо ж. б.

от 2020