ДОЛБООРЛОО

от2020

Дек 1, 2020

— комплекстүү долбоор түзүү иштери; ал машина, станок, аппарат жасоо, о. эле өнөр жай, а. ч. ишканаларын, имараттарын куруу ж-а реконструкциялоо үчүн керектүү чиймелер, эсептоөлөр, макет-тер, тех.-экон. негиздөөлөр, түшүнүк каттарды камтыйт. Д. үч учурга бөлүнөт: 1) Д. тапшырмасы; мында курулуучу объектинин, жасалуучу буюмдун тех. мүмкүнчүлүктөрү ж-а экон. жактан пайдалуулугу аныкталып, аларды жайгаштыруу орду тандалат; тиешелүү тех. ж-а экон. изилдөө жүргүзүлөт. Д-нун эң олуттуу учуру ушул, анткени анын материал-дарына таянып, долбоор түзүлөт; 2) тех. Д.; бул учурда Д. тапшырма-сында каралган технол. процесстер, куруу ыкмалары, объектинин негизги тех.-экон. көрсөткүчтөрү такталат ж-а толукталат; 3) жумуш чиймелери; аларда көрсөтүлгөн жасалуучу буюмдун, курулуучу объектинин өлчөмү монтаждоо ж-а курулуш жумуштарын аткарууга негиз болот. Ө. ж. ишканаларын Д. технол. куруу ж-а экон. бөлүктөрдөн турат: а) технология бөлүгүндө — өндүрүштү уюштуруу, технол. процесстерди тандоо, долбоорло-нуучу ишкапага ата мекендик ж-а чет өлкөлүк тажрыйбаны киргизүү маселелери каралат; б) куруу бөлүгүндө — аймакты пландоо ж-а долбоор-лонуучу имаратты, курулушту конструкциялоо, куруу-монтаждоо жумушунун, керектүү материалдын көлөмү, объектини куруу мөөнөтү ж-а белгилүү убагы көрсөтүлөт; в) экономика бөлүгүндө г- болочок ишкана- нын кубаттуулугу, составы, курулуучу жери, чарбалык байланышы ж. б. көрсөткүчтөрү аныкталат. Курулушта Д-нун өтө зор мааниси бар. Д-го шаардын турак жай мас-сивдери, ө. ж. ж-а коомдук имараттар сыяктуулардын долбоорун түзүү кирет. Бул иш мамл. Д. уюмдарында аткарылат. Ар бир долбоор арх-ралык курулуш, технол. энергетикалык, инженердик жабдуулар, курулушту уюштуруу, курулуштун пландаштырылган наркы ж. б. бөлүмдөрдөн турат. Бул бөлүмдөр курулуучу объектиге карата өзгөрүшү мүмкүн. Мис, ө. ж. имаратынын долбоору негизги үч (технол., курулуш ж-а экон.) бөлүмдөн турса, турак жайдын ж-а коомдук имараттын долбоору арх-ралык, курулуш ж. б. бөлүмдөрдү камтыйт. Эл чарбасынын бардык тармактарында түрдүү ө. ж. ишканаларын, байланыш, транспорт, а. ч., турак жай, окуу, соода, маданий-агартуу, дарылоо ж-а ден соолукту чыңдоо курулуштарын салууда, көпүрө, туннель, т. ж., мунара, газ ж-а суу сак-тагычтар өңдүү инженердик курулуштарды тургузууда Д. иштери жүргүзүлөт. Д-До тех. документацияны даярдоо м-н катар курулуучу объектилерди тез ж-а арзан куруу жолдору белгиленип, куруу ишине керек бардык материалдар кошо каралат. Бул үчүн айрым типтүү долбоорлор колдонулат.

от 2020