(10. 3. 1928-ж. т., Нарын обл., Кочкор р-ну, Ак-Кыя кыш.)—Соң. Эмг. Баатыры (1974). Рыбачье эт комбинатынын аппарат-чысы (1953), цех бригадири. 1958-жылдан КПСС мүчөсү. 1951-ж. Нарын мал даярдоо пунктунда иштеген. Бир нече жылы өндүрүштүк тапшырмасын 125—130% аткарган. Д. Ленин ордени, Эмгек Кызыл Туу ордени ж-а медалдар м-н сыйланган. ДОЛБООР — 1) техникада — куруу, даярдоо же реконструкциялоо керек болгон курулуштун, установка, стапоктор, апнараттар сыяктуулар- дын ил. негизделиши, чиймелери, эсептөөлөрү ж-а макеттери баяндалган тех. документтер жыйнагы. Ал тапшырмалык, эскиздик, тех. ж-а жумушчу Д. болуп бөлүнөт. Тапшырмалык Д-до долбоорлонуп жаткан объектини же буюмду жасап-түзүугө мүмкүндүгү ж-а анын максатка ылайыктуулук аныкталып, негизги тех.-экон. көрсөткүчтөрү белгиленет. Эскиздик Д-до объектинин же буюмдун көрүнүшүнүн толук түшүндүрмөсү берилет. Тех. Д-до мурдагы тапшырмада белгиленген жаңы технол. принциптер, татаал курулуштардын аткарылышы аныкта. дат. Hi у м у ш ч у Д-до объектинин же буюмдун, алардын ар бир элемен-тинин формалары ж-а өлчөмдөрү, тех.-экон. көрсөткүчтөрү биротоло такталат. 2) Иш жүргүзүүнү уюштурууда — документтин алдын ала каралууга даярдалган варианты. Айрым мекемелерде документтин Д. кабыл алынган түрү м-н бирге сакталат, атайын катталып, архив-ге өткөрүлөт.

от 2020