ДОДОН

от2020

Дек 1, 2020

— Ош обл-нын Ноокат р-нун-дагы Биринчи Май сельсоветине караштуу кыштак. Салиева атн. к-здун аймагында. Ош — Кызыл-Кыя автомобиль жолунун боюнда. Райондун борбору Эски-Ноокаттан 34 км батыш тарапта. Калкы 484 (1976). Сегиз жылдык мектеп, медпункт бар. луп бөлүнөт. Д-тин түп нускасы ж-а көчүрмөсү болот. Аны иштетүүнүн семантикалык (котормо, аннотация, реферат) ж-а семантикалык эмес (так көчүрмө, көбөйтүү, микрофильмге түшүрүү) түрлөрү бар. Кандайдыр бир маселеге, кубулушка, процесске, ме-кемеге, жеке адамга тийиштүү Д-тер-дин жалпы жыйындысы документация деп аталат. СССРде Д-ти түзүү ж-а аны иштетүү эрежелери Мамл. стандарт (ГОСТ) м-н белгиленет. Тар мааниде алганда, Д.— кандайдыр бир фактыны ж-а бир нерсеге укуктуулугу далилдөөчү иш кагазы. Укукта Д.— закон б-ча белгиленген формада жазылган ж-а укуктук мааниси бар фактыны (мис, туулган күнүн, билимин, эмгек стажын) ырастоочу кат жүзүндөгү акт.

от 2020